برگزاری مسابقه هر خانه یک مدرسه

با توجه به تعطیلی مدارس معاونت محترم پرورشی جناب آقای قنبری با هماهنگی مدیریت محترم آموزشگاه مسابقه ای تحت عنوان هر خانه یک مدرسه بصورت مجازی در تاریخ 26 اسفند ماه 98 برگزار نمودند.در این مسابقه دانش آموزان از انجام امور آموزشی و پرورشی خود در خانه عکس تهیه نموده و با ارسال آن در مسابقه شرکت می نمایند.

موارد این مسابقه شامل موارد زیر میباشد

1)درس خواندن وانجام تکالیف

2)انجام فرایض دینی

3)انجام فعالیت های ورزسی

4)سایر فعالیت های ابتکاری

 

آخرین مهلت ارسال آثار 10 فروردین ماه می باشد و دانش آموزان می توانند تا 10 فروردین ماه آثار خود را برای معاونت محترم پرورشی آموزشگاه ارسال نمایند تا ایشان پس از بررسی افراد برگزیده را انتخاب نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20